دبستاني ها به سازمان انتقال خون رفتند

دبستاني ها به سازمان انتقال خون رفتند
برای نظر دادن اولین باش!

برنامه يكشنبه اين هفته آوندي ها :

دبستاني ها به سازمان انتقال خون رفتند⛑⛑⛑  ويك عالمه تجربه هاي جديد وجالب بدست آوردند
شروع برنامه :گفتگو با بچه ها راجب سازمان انتقال خون ،خون دهي وبهداشت  بچه ها چند دقيقه اي در محيط قرار گرفتند ومشاهداتي راجب اين ماجرا داشتند ،،
"بهداشت محيط" بچه ها با شستن دستها وارد محيط شدند وگرفتن خون را از بيماران ويا داوطلبان خون دهي مشاهده كردند
و انتقال خون گرفته شده به محيط امن وعاري از هرگونه ميكروب ومشاهدات بچه ها در مورد اين موضوع⛑⛑ بعد از خون دهي به هر شخص يك كيك وآب ميوه داده مي شد 
بچه ها هم بعد از مشاهدات پروژه خون دهي  به خوردن آب ميوه وكيك دعوت شدن

Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.