برنامه يكشنبه موسسه آوند هفتم خرداد ماه

برنامه يكشنبه موسسه آوند هفتم خرداد ماه
برای نظر دادن اولین باش! موسسه آوند مهدکودک آوند مادر و کودک کلاس هوش و استعداد گوهرناز پشوتنی aavand aavandorgبازديد از كلانتري ....

گفتگو با كودكان ..
كلانتري چه جايي است ...
پاسخ كودكان ؟؟جايي كه تفنگ وجود دارد
جايي كه دستبند وجود دارد
جايي كه دزد وجود دارد
سوال مربيان ..
تفنگ براي چه استفاده ميشود ..پاسخ كودكان براي دزد گرفتن ..

دستبند چيست ؟؟دستان آقا دزده را ميبنده
پاسخ هاي كودكان شنيده شد

قوانين كلانتري داخل اتوبوس به كودكان يادآوري شد
به كلانتري رسيديم  

شور وهيجان زيادي در كودكان ديده ميشد

تصوري كه ما ميتوانيم در كلانتري دزد ببينيم

تفنگ ببينيم ..
هيجان را در كودكان افزايش ميداد

خاله الان دزد ميبينم ..

تو چي فكر ميكني عزيزم ...

وارد كلانتري شديم به اتاق جناب سروان كه يك خانم پليس مهربان بودند وارد شديم

با استقبال گرمي روبه رو شديم
سوال بچه ها :
خاله چرا لباست سبزه ؟؟
چرا روي لباست ستاره داره ؟؟؟
و...
پاسخ خاله پليسه با صبوري به كودكان

هديه وپذيرايي از طرفه خاله پليسه براي بچه ها

اتاق بعدي : اتاق مسوول كلانتري

ميز بزرگ مذاكره ...
همه بچه ها دور ميز نشستند وبا جناب سرهنگ گفتگو كردند گفتگويي شيرين در مورد وظايف پليس
اينكه كساني هستند كه از ما مراقبت ميكنند  

خواندن سرود اي ايران

امروز براي كودكان آوندي روزي پراز تجربه بود
امروز كودكان ما آموختند، لمس كردند ،زندگي كردند كه كلانتري فقط جاي دزد وتفنگ ودستبند نيست
جايي است كه در آن امنيت وعشق و اميد هست ...

Prev Next
برچسب‌ها
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.