• جشن ملی سده
    جمعه, 27 ارديبهشت 806 21:11 ما ایرانی ها ، کودک و بزرگسال در کنار هم بزرگترین جشن ملی خود را پاس میداریم .
    وعده ما جمعه 22 بهمن ساعت 15 تا 18.
    برای حضور حتمن تماس بگیرید.۲۲۹۰۸۷۰۱